W dniu 9 lipca br. spółka Climbex ruszyła do prac interwencyjnych realizowanych na rzecz przedsiębiorstwa Valmet Technologies Oy. Fiński klient zlecił spółce Climbex zdiagnozowanie awarii, jaka miała miejsce na terenie jednego z zakładów przemysłowych w Ostravie oraz usuniecie jej skutków.

Bardzo sprawna mobilizacja sprzętu i załogi, pozwoliła w ekspresowym tempie rozpocząć prace w zalanej awaryjnie wodą komorze paleniskowej kotła fluidalnego typu CFB-K14 oraz oczyścić w technologii HP (wysokociśnieniowej) wnętrze niedrożnych rurociągów drenujących. Mając na uwadze powstałe ograniczenia w zachowaniu ciągłości procesów technologicznych u klienta, specjaliści z Climbex dążyli do jak najszybszego ponownego uruchomienia pracy kotła. Ekipa techniczna pod nadzorem inż. Macieja Spodzieji w ciągu zaledwie 8 godzin sprawnie i bezpiecznie usunęła skutki zdarzenia, tym samym ograniczając przestój awaryjny kotła do niezbędnego minimum.

Prawidłowe funkcjonowanie kotłów fluidalnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa europejskie ma ogromne znaczenie dla ich sprawności energetycznej. Dziś wiele firm prowadzi modernizację ciepłowni opartą o technologię fluidalnego spalania. Technologia ta szeroko jest stosowana w energetyce i przemyśle chemicznym. Procesy fluidalnego spalania (fluidyzacji) stwarzają bardzo korzystne warunki dla przebiegu reakcji fizycznych i chemicznych połączonych z dużymi efektami cieplnymi. Dodatkowo spalanie w kotłach fluidalnych wykazuje wiele zalet w porównaniu do procesów, jakie zachodzą w wyniku spalania w kotłach pyłowych. Zauważalna jest znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska (ograniczenie emisji węglowodorów, tlenków siarki czy dwutlenku azotu) oraz istnieje możliwość spalania paliw niskokalorycznych. Dodatkowo proces spalania osiąga bardzo dobry współczynnik wymiany ciepła w komorze paleniskowej i pozwala na gospodarcze wykorzystanie powstających w kotłach odpadów paleniskowych.

W usunięciu awarii wykorzystano ładowarkę próżniową Koks Ecovac Combi o wydajności 8000 m³/h przepływu powietrza przy maksymalnym podciśnieniu roboczym wynoszącym 10 kPaA, wyposażoną w pompę wysokociśnieniową do mycia strumieniem wody o ciśnieniu roboczym do 1000 bar i wydatku 90 l/min. Z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ekipa techniczna Climbex oczyściła 40 mb rury o średnicy Ø22mm z osadów stałych, tym samym udrażniając przegrzewacze kotła. Z osadów płynnych wyczyszczono także dno dyszowe komory paleniskowej. Po oczyszczeniu dna dyszowego całą jego powierzchnię osuszono i w bardzo krótkim czasie ponownie uruchomiono pracę kotła.

Jakość wykonania prac przez zespół Climbex została bardzo wysoko oceniona przez klienta i zaowocowała rekomendacjami przesłanymi przez czeski oddział do siedziby Valmet w Finlandii.

Załodze pana inż. Macieja Spodzieji gratulujemy zatem sprawnie wykonanego zadania z utrzymaniem wysokiej kultury technicznej wykonywanych prac.

Aktualności