Spółka Climbex, jak co roku, była uczestnikiem sympozjum naukowo-technicznego, skupiającego specjalistów z branży chemicznej i petrochemicznej. Spotkaliśmy się w Płocku, stolicy polskiej chemii, na jubileuszowej 30. edycji konferencji.

Eksperci i inżynierowie z branży, w otoczeniu przedstawicieli firm dostarczających usługi i rozwiązania, dyskutowali o wyzwaniach rynkowych oraz perspektywach na najbliższe lata. Jest bardzo wiele czynników, które znacząco będą kształtować przyszłość branży chemicznej. Nie wszystkie uwarunkowania rynkowe sprzyjają budowaniu optymistycznych scenariuszy. Najczęściej poruszanymi tematami było:

  • dekarbonizacja przemysłu i jak wypełniać warunki Zielonego Ładu, a przede wszystkim, jak wygrać z czasem i pozostać konkurencyjnym
  • brak kontroli przepływu towarów i surowców spoza obszaru Unii Europejskiej
  • wyzwania dotyczące pozyskania technicznej kadry wyższego i średniego szczebla
  • jak transformować politykę utrzymania ruchy przy wykorzystaniu nowych technologii i transformacji procesów produkcyjnych na mniej emisyjne.

W kontekście polityki środowiskowej eksperci podkreślają, że branża chemiczna bez realnego uszczelnienia granic Unii Europejskiej, może sobie nie poradzić. Na teren Polski i Unii stale napływają tanie i nieekologiczne towary i komponenty, szczególnie z rynku azjatyckiego, przy największym udziale Chin. Tani import w starciu z kosztownymi inwestycjami na redukcję emisyjności, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa, niszczy konkurencyjność rodzimego i europejskiego rynku. Zgodnie podkreślali, że jeśli administracja unijna nie wdroży w pilnym trybie narzędzi kontrolujących granice wspólnotowe, rynek chemiczny w Europie może doświadczyć poważnego załamania.

Spółka Climbex podczas konferencji promowała usługi specjalistycznego czyszczenia przemysłowego z wykorzystaniem wielu technologii. Jedną z nich jest automatyczne czyszczenie wielkogabarytowych zbiorników magazynowych na ropę naftową (Automated Tank Cleaning).

O wydarzeniu przeczytasz więcej tutaj.

Aktualności