W dniach 8-9 listopada 2018 r. przedstawiciele spółki Climbex wzięli udział w V edycji konferencji naukowo-technicznej zatytułowanej „Bezpieczny Produkt Spożywczy”. Wydarzenie miało miejsce na zamkowym wzgórzu w Gniewie, dawnej twierdzy Zakonu Krzyżackiego. Pośród średniowiecznej architektury i atmosfery dawnych czasów przyszło nam prawić o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach, mających zastosowanie w przemyśle spożywczym. Wydarzenie skupiło wielu przedstawicieli zakładów produkujących artykuły spożywcze, ale też praktyków ze strony dostawców rozwiązań i usług dla branży spożywczej oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i naukowych.

Zaproszeni goście dyskutowali o przemianach w przemyśle spożywczym ostatnich lat oraz próbowali sprecyzować, jak dziś rozumiemy bezpieczeństwo produkcji żywności i z jakimi wyzwaniami ten pogląd się łączy.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem i produkcją artykułów spożywczych dynamicznie inwestują w rozwój, zwłaszcza w zakresie unowocześniania infrastruktury strefy produkcyjnej. Zmiany technologiczne mają przede wszystkim na celu wpływać na zwiększenie poziomu produkcji oraz usprawniać proces zarządzania tym obszarem. Inwestycje widoczne są nie tylko w postaci nowoczesnych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych, ale też w postaci stosowanych komponentów do maszyn i urządzeń, jakości stosowanych środków chemicznych, czy też technologii czyszczenia obszarów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, zapewniających odpowiedni poziom higieny zakładu. Jakkolwiek spojrzeć, każdy z tych elementów ma niewątpliwie decydujący wpływ na zapewnienie bezpiecznego środowiska dla produkcji żywności.

„W ciągu ostatnich 20 lat, zmiany ustrojowe, postęp technologiczny, zwrot w kierunku zaspokojenia potrzeb klienta, a przede wszystkim prymat i bezwzględny wymóg produkcji bezpiecznej żywności, spowodowały rewolucję w podejściu do procesów higieny w przemyśle spożywczym” – mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny obszaru Food Hygiene w spółce Climbex. „Obecnie to klient, jako producent żywności weryfikuje higienę w zakładzie, co skłania do współpracy z profesjonalistami z zakresu zarządzania higieną. Potem ten proces weryfikuje jeszcze sam konsument. Etap czyszczenia w branży spożywczej jest częścią procesu produkcyjnego i jest z nim ściśle powiązany. W brudnym zakładzie nie da się wyprodukować żywności spełniającej wymagania producenta i konsumenta, a na pewno żywności bezpiecznej” – dodaje Zbigniew Florczuk.

Climbex od wielu lat wspiera zakłady produkcyjne branży spożywczej w kompleksowym zarządzaniu higieną. Usługi czyszczenia są każdorazowo dostosowane do organizacji procesu produkcyjnego, zaawansowania technologicznego, norm jakości wdrożonych u klienta oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Doświadczenie technologów pozwala kompleksowo opracować plany higieny, aby stosowana technologia spełniała wymogi mikrobiologiczne po dezynfekcji, nie kolidowała z bezpieczeństwem końcowego produktu, a przy tym wpływała pozytywnie na optymalizację procesu czyszczenia. Pójście „na skróty” w branży spożywczej po prostu się nie opłaca. Nieprawidłowo zorganizowany i przeprowadzony proces higienizacji może wywołać przykre konsekwencje w postaci utraty dobrego imienia firmy, reklamacji, negatywnych informacji medialnych, a w najgorszym przypadku powikłań zdrowotnych konsumentów.

Podczas konferencji Tomasz Tłustochowicz – dyrektor handlowy obszaru Industrial Solutions ze spółki Climbex, zaprezentował doświadczenie spółki także w obszarze specjalistycznego czyszczenia na tzw. cięższej infrastrukturze przemysłu spożywczego.

„Naszym celem jest przede wszystkim poprawa efektywności wszelkich procesów w zakładzie, mających wpływ na utrzymanie ruchu i prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa” – mówi Tomasz Tłustochowicz ze spółki Climbex. „Doświadczenie, jakie zdobyliśmy poza branżą spożywczą, pozwoliło nam z powodzeniem realizować projekty przy przetwórstwie żywności. To właśnie w zakładach spożywczych mamy inżynierów i technologów najbliżej procesów produkcyjnych, którzy wiedzą jakiego wsparcia potrzebują klienci i szybko potrafią zdiagnozować obszary wymagające poprawy. To procentuje. Klienci bardzo docenili nasze doświadczenie zdobyte w zakładach tłuszczowych w usuwaniu awarii po perforacjach rurociągów, w remontach i czyszczeniu instalacji heksanu i amoniaku czy serwisowaniu zaworów bezpieczeństwa. Te kompetencje dały nam możliwość rozszerzenia obsługi na pozostałe oddziały przedsiębiorstwa klienta” – dodaje Tomasz Tłustochowicz.  

Climbex wielokrotnie realizował prace czyszczenia zbiorników olejowych, innych zbiorników produktowych czy rurociągów technologicznych. Potencjał spółki został także wykorzystany przy rozbudowie jednego z zakładów branży spożywczej o kolejne linie produkcyjne. Spółka kompleksowo wspiera zakłady przemysłowe w planowanych remontach, sytuacjach awaryjnych czy okresowych pracach serwisowych. Skutecznie jest w stanie usprawnić procesy związane z funkcjonowaniem przyzakładowych oczyszczalni ścieków.

Czas podczas konferencji został także wykorzystany na dyskusje o certyfikacji w branży spożywczej, opakowaniach, systemach kontroli jakości nie tylko obszaru produkcji, ale również całego procesu dystrybucji gotowej żywności. Merytoryczną część zamknął bardzo ciekawy wykład na temat reputacji marki w branży spożywczej, najczęstszych źródłach kryzysów wizerunkowych sektora spożywczego i o komunikacji z klientem, rynkiem i partnerami biznesowymi w sytuacjach kryzysowych.

Aktualności