W piątek, 5 sierpnia 2016 r., na linii Pomorskiej Kolei Metrolopolitalnej rozpoczęta została usługa oczyszczania torów z błota oraz zanieczyszczeń, realizowana przez firmę Climbex, celem przywrócenia ruchu pociągów. Powodem zatrzymania funkcjonowania kolei była największa od 65 lat ulewa (wg. oficjalnej ekspertyzy IMGW), jaka dotknęła Gdańsk. Przez wyrządzone szkody, linia PKM od dnia 14 lipca 2016 r. była zamknięta.

Jednym z kluczowych założeń było zastosowanie bezpiecznej metody oczyszczania torowiska. Załoga Climbex, dysponująca specjalistycznymi ładowarkami próżniowymi o mocy 210kW wykazała pełną gotowość, by usunąć niedogodności. Zastosowano technikę oczyszczania podciśnieniowego, co pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie interwencji. Ważnym aspektem była bezpieczna metoda wydobycia zanieczyszczonej podsypki z tłucznia bez ryzyka uszkodzenia warstwy zagęszczonej podtorza, jak również mobilność ładowarki próżniowej, usprawniającej dotarcie do miejsc o małym stopniu zanieczyszczenia podsypki i sprawny rozładunek zanieczyszczeń we wskazane miejsce poza infrastrukturą kolejową.

Na 20-kilometrowym odcinku kolei metropolitalnej, tory zostały zalane wodą i błotem w 10 miejscach, m.in. w okolicach Kiełpinka, gdzie Climbex rozpoczął pracę oczyszczania.

Aktualności