W dniach 4-14 sierpnia 2017 r. Climbex zrealizował prace interwencyjne dla PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów, które wykonane były na drugim ciągu kotła nr 3.

Przyczyną awarii była nieszczelność rury zasilającej ekran przegrzewacza wody, co doprowadziło do zmieszania spalin z wodą i zgromadzenia zbędnego materiału pod nieszczelnością od poziomu 30 metrów do lejów pod drugim ciągiem kotła. W efekcie ciągi całkowicie zostały zapełnione mieszanina wody z popiołem.

Kotły energetyczne to zasadnicze instalacje w elektrowniach. To właśnie w nich wytwarzana jest para o wysokich parametrach (np. temperatura rzędu 540 °C, ciśnienie około 18 MPa), wykorzystywana do napędu turbin parowych, połączonych mechanicznie z generatorami wytwarzającymi energię elektryczną. Okresowe czyszczenie powierzchni grzewczych w kotle energetycznym jest niezbędne do prawidłowej pracy kotła i utrzymania jego wydajności energetycznej wg założonych parametrów. W wyniku spalania paliwa, wysokich temperatur, reakcji chemicznych czy nawet zmiennej atmosfery redukująco-utleniającej dochodzi w kotłach do odkładania się złogów i spieków na elementach grzewczych, pojawia się korozja przegrzewaczy pary lub ekranów komory paleniskowej, czy destrukcja ścian rur tworzących instalację. Czasem dochodzi też do nieszczelności rur przegrzewacza, co uniemożliwia przeprowadzenie prób ciśnieniowych.

Zespół Climbex do prac interwencyjnych w Elektrowni Turów wykorzystał specjalistyczny sprzęt o wysokiej wydajności, by wykonać prace w jak najkrótszym czasie i do minimum ograniczyć czas wyłączenia instalacji z ruchu. Do prac zostały użyte dwie ładowarki próżniowe Megavac oraz pompa wysokociśnieniowa Woma 1000 bar o przepływie 220 litrów na minutę.

Za pomocą ładowarek próżniowych z kanału i lejów usunięto ok. 300 m3 pulpy popiołowej, natomiast z pęczków na poziomie przegrzewacza ok. 250 m3 tego materiału. Z kanału na poziomie 9 metrów usunięto 100 m3 szlaki, a reszta została wypłukana pompą wysokociśnieniową przez wycięte otwory w leju drugiego ciągu. W dalszym kroku zostały umyte pęczki rurowego podgrzewacza powietrza. Wykorzystano do tego celu pompy wysokociśnieniowe 500 barowe, co pozwoliło bardzo dokładnie doczyścić całą powierzchnię podgrzewacza.

Zespół Climbex prace realizował 24 godziny na dobę, w obsadzie 10 alpinistów na zmianę. Prace były prowadzone pod opieką kierownika realizacji robót pana Miłosza Trafiałka. Zespół Climbex wykonał prace sprawnie, dokładnie, a przede wszystkim zgodnie z wszelkimi wymaganymi normami bezpieczeństwa. Po 10 dniach kocioł ponownie został włączony do eksploatacji.

Aktualności