Climbex realizuje od kilku lat dla CELSY Huty Ostrowiec usługę usuwania ciężkich odpadów powstałych w procesie produkcji wyrobów metalowych. Prace, które wykonano w ostatnim zadaniu, polegały na usunięciu metodą hydrodynamiczną mieszaniny smarów, olejów oraz zendry, która kumulowała się pod największą prasą hutniczą w Europie.

Obróbka metali w przemyśle hutniczym generuje duże ilości odpadów w postaci spieków i zgorzelin. Procesy kucia, prasowania, walcowania czy kształtowania wyrobbów metalowych są realizowane na materiałach rozgrzanych do temperatury przekraczającej nawet 1,5 tys. stopni Celsjusza. Na powierzchniach tak silnie rozgrzanych materiałów, po zetknięciu z powietrzem powstają tlenki metali tworzące łuski i powłoki, które koniecznie trzeba usuwać. Niedoskonałości te mogą być przyczyną wadliwości produkowanych wyrobów metalowych. Zewnętrzne powłoki są usuwane wodą pod wysokim ciśnieniem lub odpadają w procesach kucia czy walcowania. Te ciężkie odpady zbierają się w misie pod prasą, którą należy okresowo opróżniać. W przypadku zaniedbania tego procesu i braku kontroli nad mediami, wytwórca może mieć problemy z prawidłowym obiegiem wody, tym samym temperatury procesu, co w efekcie może doprowadzić do olbrzymich strat produkcyjnych w wyniku roszczeń gwarancyjnych (na odkówce).

Proces usuwania odpadów w ostrowieckiej hucie wymagał zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania i technologii, by charakter obróbki strumieniowo-uderzeniowej był jak najlepiej dopasowany do rodzaju zanieczyszczeń. Odpady w misie, pod wpływem drgań prasy, zbijają się, tworząc jednolitą twardą substancję, trudną do usunięcia. Załoga Climbex do procesu oczyszczania wykorzystała pompy wysokociśnieniowe o mocy 500 bar, za pomocą których rozbijano wodą twardą masę oraz ładowarki próżniowej o mocy pompy 250 kW i wydajności 10 tys. m3 przepływu powietrza na godzinę, za pomocą których odessano rozwodnioną pulpę. Jednocześnie po każdorazowym napełnieniu beczki ładowarki, wszystkie odpady docelowo zrzucano do specjalistycznych 1000 litrowych pojemników, tzw. mauserów.

Technologia czyszczenia hydrodynamicznego oraz podciśnieniowe usuwanie osadów i szlamów to jedne z najczęściej stosowanych metod specjalistycznego czyszczenia w przemyśle. Climbex wykorzystuje je wspierając utrzymanie ruchu w wielu branżach sektora przemysłowego – szczególnie w energetyce, hutnictwie, przemyśle wodno-kanalizacyjnym, chemicznym czy w biogazowniach. Technologie wykorzystujące wodę pod wysokim ciśnieniem umożliwiają precyzyjne usuwanie warstw wierzchnich na różnego rodzaju powierzchniach, zanieczyszczeń olejowych, smarów, spieków, nagarów, etc. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń i dostępności czyszczonych miejsc stosownie dobierane jest ciśnienie wody do realizacji prac oraz odpowiednie lance, pistolety, głowice i dysze. Ładowarki próżniowe natomiast charakteryzują się bardzo dużą sprawnością i skutecznością działania. Z uwagi na bardzo wysokie parametry wydajnościowe z ich pomocą możliwe jest usuwanie wszelkiego typu zanieczyszczeń bez względu na ich gęstość.

Za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz korzystając z technik alpinistycznych IRATA, Climbex oczyścił również cały korpus prasy. Prace były wykonywane na wysokości do 10m na rozległym obiekcie pieca hutniczego.

Prace w hucie w Ostrowcu realizowane były pod kierownictwem Piotra Olechowskiego – kierownika robót w Climbex S.A.

Aktualności