Jesteśmy już po Kongresie Energetycznym, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19-20 września br. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 gości – polityków, praktyków z branży, przedstawicieli placówek naukowych oraz menedżerów zarządzających największymi zakładami związanymi z produkcją, przesyłem czy dystrybucją energii w Polsce.

Zaproszeni goście podczas wielu ciekawych debat, dyskutowali o przemianach w przemyśle energetycznym oraz próbowali sprecyzować, jak na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci może wyglądać nowe oblicze polskiej energetyki.

Sektor energetyczny dynamicznie się zmienia. Zachodzi wiele przemian wywołanych restrukturyzacjami na poziomie infrastrukturalnym, dużo inwestuje się w odnawialne źródła energii, wciąż poszukuje się nowych rynków zarówno produkcji, jak i zbytu energii, dodatkowo branża wchodzi w erę digitalizacji usług, poszukuje się jak najkorzystniejszych rozwiązań zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. Przy tym należy zaznaczyć, że ogromne znaczenie w przemianach krajowego pzemysłu energetycznego odgrywają nie tylko sektorowe przedsiębiorstwa produkcyjne, ale także przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją wytworzonych mocy energetycznych.

Pytań rodziło się całe mnóstwo. Jak usprawnić branżę energetyczną? Jak stawiać czoła malejącym zasobom naturalnym paliw kopalnych? Jakie modernizacje są konieczne i wymagają jak najszybszych wdrożeń? Jak budować przyszłość na bazie odnawialnych źródeł energii? Jakie innowacje wprowadzać na poziomie krajowym, a jakie na poziomie gmin i powiatów? Jak układać politykę zagraniczną, by zapewnić Polsce pełne i długofalowe bezpieczeństwo energetyczne? Jakich regulacji prawnych wymaga otoczenie branży energetycznej i sama energetyka?

Mimo, że branża z roku na rok staje się nowocześniejsza, to jednak wydaje się, że tempo procesów modernizacyjnych i wprowadzania innowacji wciąż są niewystarczające – takie stanowisko reprezentowało gros uczestników dyskusji w trakcie trwania kongresu.

Sytuacja polskiej energetyki jest bardzo skomplikowana – mówi Radosław Dąbrowski, prezes obszaru Industrial Services w Grupie Impel. – To oczywiste, że branża wymaga jeszcze mnóstwa inwestycji, by eliminować starty energii i efektywnie gospodarować zasobami surowcowymi i materiałowymi na poziomie globalnym. To trudne, bo z jednej strony państwo musi dbać o nieprzerwane dostawy dla biznesu, jednocześnie gwarantując możliwie najtańszą energię dla indywidualnych odbiorców, a przy tym ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Równolegle sektor energetyczny musi wypełniać zobowiązania klimatyczno-energetyczne, do jakich obliguje nas członkostwo w Unii Europejskiej. W branży tworzą się klastry energetyczne oceniane jako dobry element przemian. Najprawdopodobniej budowa sieci średniego napięcia, elektrownie gazowe i zapewnienie lepszej jakości przesyłu, będą głównymi działaniami dla rodzimej energetyki na najbliższe lata – dodaje Radosław Dąbrowski.

Energetyka i elektroenergetyka zyskują nowe oblicze przede wszystkim w sferze przemysłowej. Dobrze rozwija się tzw. mała energetyka, pojawiają się firmy będące z jednej strony wytwórcami mocy oraz jej konsumentami z drugiej. Duże elektrownie natomiast mają problemy wytwórcze, istnieje problem wysokich cen energii, wymagane są duże inwestycje modernizacyjne, swojego znaczenia nabierają uwarunkowania geopolityczne, istnieje realna potrzeba zwiększenia wydajności i jakości sieci dystrybucyjnych.

Zmiany na rynku energetycznym z całą pewnością wymuszają również zmiany w obszarze biznesu wspierającego energetykę – mówi Tomasz Tłustochowicz, dyrektor handlowy w spółce Climbex S.A. z Grupy Impel, świadczącej specjalistyczne usługi wspierające procesy produkcyjne dla przemysłu. Obecne problemy energetyki zawodowej, to nie ma co ukrywać nasz chleb powszedni. Climbex do tej pory obsłużył większość polskich elektrowni świadcząc usługi wspierające prace remontowe i modernizacyjne na blokach energetycznych oraz urządzeniach pomocniczych, w zakresie usług specjalistycznych poprawiających pierwotne parametry pracy czy innych usług zapobiegających awariom przemysłowym. Będąc blisko tej branży widzimy jej potrzeby inwestycyjne, konieczność remontów oraz potrzebę budowy nowych jednostek wytwórczych. Dostrzegamy też stopniowe odchodzenie od energetyki sektorowej ku bardziej rozproszonej. Na pewno widoczne zmiany w branży wymagają od nas dużej czujności i dopasowania się z innymi usługami z naszego obszaru, wspierającymi bezpieczeństwo w przemyśle energetycznym – dodaje Tomasz Tłustochowicz.

Wiele miejsca podczas kongresu poświęcono tematyce innowacji w energetyce oraz rozważaniom, jak regulować rynek i tworzyć sprzyjające warunki do stałego wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą rolę do odegrania ma tutaj tworzenie sprzyjających warunków otoczenia prawno-gospodarczego do budowania farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy elektrowni wodnych. W sferze politycznej miniony rok 2017 upłynął nad konsultacjami nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która z początkiem bieżącego roku została przyjęta przez parlament. Energetyka wspiera walkę ze smogiem w polskich miastach i wsiach, m.in. przez ograniczanie emisji spalin przez samochody, ale też przez ustawę antysmogową, wymuszającą wymianę starych kotłów i pieców w małych gospodarstwach domowych i eliminację paliw o najwyższej emisyjności szkodliwych związków.

Problem rozwoju polskiej energetyki jest wielowymiarowy i bardzo złożony. To ogromna trudność i odpowiedzialność pokierować rozwojem sektora tak, by gospodarczo nie zagrażał rozwojowi innych dziedzin, służył realizacji polityki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, a przy tym był akceptowalny społecznie.

Kongres Energetyczny był doskonałą okazją dla Grupy Impel do prezentacji wielu specjalistycznych kompetencji w obsłudze branży energetycznej i paliwowej. W ostatnich latach to właśnie dla tych branż spółki z Grupy Impel zrealizowały wiele wymagających projektów. Zgodnie z wymogami rynku zaprezentowano rozwiązania z zakresu diagnostyki i działań prewencyjnych, które wspierają procesy produkcyjne w szeroko rozumianej branży energetycznej, ograniczają ilość awarii oraz zapewniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa technicznego. Zaprezentowano materiały ze specjalistycznego czyszczenia wielkogabarytowych magazynowych zbiorników na ropę naftową realizowanego zarówno dla polskiego klienta z przemysłu rafineryjnego i gazowego, jak też realizacje z prac dla klientów zagranicznych. Przedstawiono kompetencje spółki Climbex w obszarze wsparcia elektrowni w zachowaniu ciągłości procesów produkcyjnych i utrzymania sprawności instalacji kotłów energetycznych. Natomiast spółka Insperit mogła zaprezentować swoje możliwości we wspieraniu przedsiębiorstw w diagnostyce i detekcji odchyleń instalacji przemysłowych, dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D.

Aktualności