27 września podczas XXX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członków Odlewniczej Izby Gospodarczej w poczet jej członków została włączona Grupa Impel.

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją przemysłu odlewniczego. Członkostwo otwiera przed Grupą Impel możliwość współpracy z firmami branży odlewniczej, których według danych GUS, jest w Polsce ponad 400. Reprezentantem Grupy Impel w OIG jest dyrektor handlowy segmentu Górnictwo i Hutnictwo – Rafał Palonek.

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz CAEF – The European Foundry Association. Reprezentuje tę gałąź przemysłu przed władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi, a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. OIG aktywnie działa na rzecz ochrony interesów zrzeszonych członków oraz całej branży odlewniczej, m.in. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Odlewniczej Izbie Gospodarczej to przede wszystkim producenci i dostawcy odlewów dla wszystkich gałęzi przemysłu. Wytwarzają odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego, stopowego, a także ze staliwa węglowego i stopowego, ze stopów miedzi, cynku i aluminium. Produkują również materiały pomocnicze dla odlewni, maszyny i wyposażenie dla przemysłu odlewniczego, a także oferują usługi w zakresie badań, konsultacji oraz realizacji inwestycji.

Aktualności