W przemyśle spożywczym, gdzie przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny jest niezbędne, każda awaria może spowodować poważne straty. Dodatkowo wstrzymanie produkcji naraża zakład na dodatkowe koszty. W takich sytuacjach kluczowe jest szybkie i skuteczne działanie w celu przywrócenia produkcji.

Awarie w zakładach spożywczych mogą dotyczy różnych nieprzewidzianych zdarzeń: wycieku niebezpiecznej substancji, rozsypania lub rozlania produktów, czy też pożaru. Każda z nich wymaga natychmiastowej reakcji.

Jak działamy?

Naszym celem w przypadku takich interwencji jest przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed awarii. Naczelnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i przestrzeganie norm przewidzianych dla zakładów spożywczych. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że stosowane środki chemiczne i wykorzystane technologie muszą być dopuszczone do obrotu spożywczego i wymagają akceptacji klienta.

Ważne są również odpowiednie kwalifikacje pracowników. Oprócz standardowych badań sanitarno-epidemiologicznych, konieczne są specjalne uprawnienia do prowadzenia prac na wysokości czy obsługi sprzętu i maszyn. Dzięki temu ekipy usuwające skutki awarii działają sprawnie i efektywnie w różnych sytuacjach.

Metody stosowane do przywrócenia produkcji są różnorodne i zależą od rodzaju powierzchni oraz ustaleń z klientem. Do nich należą ręczne czyszczenie, wysokociśnieniowe mycie, odkurzanie powierzchni oraz technologia suchego lodu.

O wszystkich tych aspektach usuwania awarii i przywracania warunków do wznowienia produkcji przeczytacie w artykule ekspertów spółki Climbex. Piotr Gościński, dyrektor handlowy produktu czyszczenie przemysłowe i Agata Socha, dyrektor operacyjny produktu food hygiene services, opowiadają o metodach działania i stosowanych rozwiązaniach podczas akcji usuwania skutków awarii. Publikacja jest dostępna na portalspozywczy.pl.

Spółka Climbex, należąca do Grupy Impel, koncentruje się na obsłudze branży przemysłowej w zakresie specjalistycznego czyszczenia infrastruktury przemysłowej. Dla branży spożywczej realizuje utrzymanie higieny zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi.

Spółka od wielu lat współpracuje z firmami spożywczej i jest gotowa na szybką reakcję w przypadku awarii, zapewniając kompleksową obsługę i ochronę produkcji.

Aktualności