Sytuacja ekonomiczna jest skomplikowana i niepewna. W tych warunkach firmy walczą o przetrwanie stosując różne metody, które pomagają rozwiązywać pojawiające się problemy. Wypracowują własne strategie tocząc walkę o przetrwanie w trudnych czasach.

Jak przedstawiają się prognozy dla procesów produkcyjnych i logistycznych w polskich firmach – wg danych z badania za 2022 rok i z prognozą na 2023?

Jak przewidzieć scenariusz na najbliższe miesiące i jak dostosować się do nowych realiów?

O tym wszystkim dowiesz się z raportu Sanpro Synergy zrealizowanego wspólnie z redakcją Production Manager. To jest druga edycja badania diagnozująca sytuację w branży produkcyjnej i logistycznej wraz z przewidywaniami na najbliższe miesiące. Raport prezentuje uzyskane dane i porównuje je z wynikami 2021 roku. Dodatkowo zamieszczony jest komentarz eksperta, który dzieli się swoją opinią o sytuacji branży i uzyskanych wynikach.

Jak odpowiadali respondenci?

58% przedsiębiorstw nie przewiduje wzrostu wolumenu produkcji/logistyki
w ciągu najbliższych
12 miesięcy
41% firm modyfikuje swoje plany produkcyjne, aby rozwiązać problemy produkcyjne i logistyczne49% ankietowanych
za największe wyzwanie w obszarze produkcyjnym/logistycznym uznaje rotację pracowników
71% firm wskazało automatyzację procesów produkcyjnych/logistycznych jako rozwiązanie z zakresu przemysłu 4.0, które stosują

  To tylko wybrane dane pochodzące z badania procesów produkcyjnych i logistycznych. Zapytane firmy dość ostrożnie podchodzą do przyszłości, która rysuje się mniej optymistycznie niż jeszcze rok – świadczą o tym gorsze nastroje i słabsze prognozy rozwoju na kolejne miesiące.

  Jak kształtują się wyniki tegorocznego badania w porównaniu do wyników ubiegłego roku?

  Jakie metody usprawnień są najczęściej stosowane?

  Czy outsourcing procesów jest lekarstwem na obecne wyzwania?

  Zapraszamy do lektury!

  raport Procesy produkcyjne i logistyczne w polskich firmach 2022-2023

  Aktualności