Z dniem 1 listopada 2022 r. Sanpro Synergy sp. z o.o. działa w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) jako członek wspierający. Rola ta jest przewidziana dla podmiotów, których działalność związana jest z przetwórstwem żywności.

Misją PFPŻ jest „działanie na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej”.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców to 26 lat nieprzerwanej działalności na rzecz polskiej żywności i związanych z nią podmiotów. Celem organizacji jest „zapewnienie efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego”.

Do Polskiej Federacji Producentów Żywności należą firmy i organizacje reprezentujące polski rynek żywnościowy. Członkami są renomowane firmy produkcyjne oraz stowarzyszenia branżowe obecne na rynku polskiej. W tym gronie znajdziemy takie firmy jak np. Coca-Cola, Danone, Ferrero Polska, Grupa Maspex, Hochland, Mars, Nestle, Nutricia, Pepsi-Cola, Unilever, Żywiec. Zrzeszone firmy mają szansę działać wspólnie i przyczyniać się do rozwoju sektora żywnościowego.

PFPŻ działa na arenie europejskiej i poza granicami reprezentuje polski rynek producentów oraz przetwórców żywności. Jest jedynym reprezentantem polskich organizacji w Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (Food Drink Europe) – największego stowarzyszenia unijnych producentów żywności.

Celem Sanpro Synergy, w ramach działań członkowskich, jest popularyzowanie tematyki bezpieczeństwa polskiej żywności. W tym zakresie podmioty działające w ramach Grupy Impel mają duże doświadczenie. Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach współpracy spółki Climbex z branżą spożywczą. Kompleksowo zarządzamy higieną, wykonujemy usługę mycia i dezynfekcji stref produkcyjnych.

W ramach własnych zadań Sanpro Synergy wspiera klientów w obsłudze procesów produkcyjnych i logistycznych. Przejmuje wskazane zadania do realizacji i zapewnia ich wykonanie w określonym czasie. Działa w oparciu o własne zasoby pracownicze, narzędziowe i logistyczne. Dba o ciągłość przejętych procesów i utrzymanie ustalonych wskaźników.

Teraz Sanpro Synergy, wspólnie z PFPŻ i firmami członkowskimi, będzie działać na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju przemysłu spożywczego.

Aktualności