TEK.day to wydarzenie dedykowane osobom związanym z produkcją i projektowaniem elektroniki. Wydarzenie trwa jeden dzień i ma formułę targową, w jego trakcie odbywa się szereg wykładów oraz imprezy towarzyszące.

Tegoroczna edycja TEK.day odbyła się 30 marca w Tarczyński Arena we Wrocławiu. W czasie wydarzenia eksponowano ponad 120 stoisk dystrybutorów i producentów komponentów elektronicznych czy maszyn stosowanych w procesie: PCBA, EMS.

Partnerem merytorycznym wydarzenia był EMC4B, m.in. za jego pośrednictwem na wydarzeniu odbywały się wartościowe dla branży wykłady, w których uczestniczyliśmy.

Jednym z ciekawszych dla nas wystąpień, którego chętnie wysłuchaliśmy był wykład Jacka Małeckiego z Best Supply „Teoria chaosu w branży półprzewodnikowej – aktualna sytuacja i perspektywa na najbliższe miesiące w branży produkcji półprzewodników”.
Cała agenda wykładów, które odbyły się w ramach wydarzenia dostępna jest tutaj.

Główne tezy postawione w czasie wykładu istotne dla segmentu Elektroniki i AGD.
Jednymi z głównych powodów destabilizacji w branży półprzewodnikowej na świecie w ciągu najbliższych kilku lat jest:

  • Niedobór wykwalifikowanego personelu zwiększy koszty i spowoduje „wojnę o talenty” między różnymi regionami geograficznymi” – jak mówi CEO TSMC
  • Rozdrobnienie produkcji – „Do 2019 roku większość nowych inwestycji produkcyjnych była lokowana w Azji (Tajwan i Chiny). Od 2020 roku ta sytuacja się zmieniła. Nowe fabryki buduje się w USA, Korei, Japonii i Europie.”
  • Wzrost kosztów – „Ten sam chip w USA jest co najmniej o 50% droższy niż na Tajwanie” CEO TSMC.
  • Dominacja dużych globalnych klientów – większość producentów półprzewodników ma dużych klientów których obsługa w zakresie dostaw stanowi najwyższy priorytet. Mniejsi klienci przez to działanie są pozbawiani dostaw na długie okresy co powoduje konieczność budowania przez nich dużych zapasów magazynowych, które wpływają na zwiększenie kosztów działalności.”

Reasumując, pojawiają się przesłanki, które można czytać jako zbliżającą się poprawę sytuacji branży. Jednak patrząc na obecne usytuowanie, w branży elektronicznej należy w najbliższym czasie przygotować się przede wszystkim na: trudności z dostawami oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku m.in. tej związanej z zasobami ludzkimi.

O rozwiązaniach dedykowanych zakładom produkcyjnym, przeczytasz tutaj.

A już dziś zapraszamy na webinar dla zakładów produkcyjnych,
który odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 10:00.Aktualności