W dniach 24-25 października 2019 r. Olsztyn stał się centrum dyskusji o innowacyjności polskiej gospodarki, a to za sprawą VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Grupa Impel była partnerem merytorycznym wydarzenia.

Tegoroczna edycja kongresu realizowana była pod hasłem „Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo”, a zakres tematyczny podczas blisko 30 paneli dyskusyjnych dotykał najbardziej istotnych zagadnień z punktu widzenia polskiej oraz europejskiej gospodarki. Niemal każda dyskusja wskazywała na ogromne potrzeby przedsiębiorstw i administracji, szczególnie w zakresie automatyzacji i digitalizacji procesów. Żywo dyskutowano nad koniecznością zwiększenia skali prac badawczych w Polsce, ale też wskazano na potrzebę wspierania polskich firm w rozwoju innowacji przez struktury państwa.

POLSKA INNOWACYJNOŚĆ – PRAWDA CZY FAŁSZ?

Europejski Ranking Innowacyjności z roku 2018 pokazuje, że Polska na tle 28 państw Europy, zajmuje niechlubne 25 miejsce pod względem ilości wdrażanych innowacji. Szwecja bezdyskusyjnie jest unijnym liderem innowacyjności, a tuż za nią są Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg. Polska zaliczana jest do grona tzw. umiarkowanych innowatorów.

To wcale nie oznacza, że w Polsce jest deficyt innowacyjnych pomysłów – komentuje tę sytuację Katarzyna Dorywała, dyrektor rozwoju produktowego w Grupie Impel. Dostrzegamy mnóstwo start-upów, których pomysły są ponadprzeciętne. Mówię to z perspektywy Grupy, która na co dzień spotyka się młodymi pomysłodawcami, a efektami ich prac naprawdę każdorazowo jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Kilka miesięcy temu dołączyła do naszej grupy spółka Prognosis, która jako start-up opracowała unikalny algorytm i rozwiązanie wspierające optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej. Dziś, przy wsparciu Grupy Impel, może komercjalizować swój produkt. Poza tym w Impelu pracujemy nad wieloma innowacyjnymi projektami z różnych dziedzin wsparcia dla wszystkich sektorów gospodarki. Liczę, że w przyszłości wdrożenia te znacznie poprawią konkurencyjność Grupy i to nie tylko na polskim rynku – dodaje Katarzyna Dorywała.

Wśród komentarzy uczestników kongresu można było zauważyć, że nikt nie wątpi w ducha przedsiębiorczości polskich firm i placówek naukowych. Firmy chętnie szukają nowych rozwiązań, podejmują próby budowy dużych innowacyjnych projektów, realizują współpracę z placówkami B+R, szukają też wsparcia instytucji unijnych na finansowanie prac rozwojowych.

W ramach prac nad innowacjami w Grupie Impel, korzystamy m.in. ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – mówi Krzysztof Wojciechowski, dyrektor rozwoju obszaru biznesowego Industrial Services w Grupie Impel. Nie każdy projekt ma takie wsparcie, ale tam, gdzie koniecznością jest współpraca z ośrodkami badawczymi i naukowymi, korzystamy z takich narzędzi. Przy projekcie opracowania środka dekontaminacyjnego dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego badania laboratoryjne są ważnym elementem projektu, którego sami nie bylibyśmy w stanie zrealizować. Placówka naukowa również będzie realizować z nami etap testów w warunkach przemysłowych u klienta – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

Jak komentowali uczestnicy kongresu, element współpracy pomiędzy sferą biznesu a placówkami finansującymi innowacyjne projekty stanowi element słabiej oceniany. Przeważały argumenty o nadmiernej biurokracji, niekompetencji osób rozliczających projekty czy niezrozumieniu celowości zadań projektowych. To pokazuje, że ze strony organów administracji państwowej jest dużo do nadrobienia. Sporo pracy trzeba jeszcze wykonać, aby polskie firmy z wdrożeniami innowacji mogły znacznie przyspieszyć. Choć wg danych Europejskiego Rankingu Innowacyjności z roku 2018 wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat ogólny poziom innowacyjności w Europie wzrośnie o 6%, to jednak polska gospodarka na tle krajów unijnych tak optymistycznych perspektyw nie ma. W polskich warunkach wydatki na innowacje pozostają w klasyfikacji kapitału wysokiego ryzyka.

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2019

Może łatwo nie jest, ale wiara i siła w biznesie pozostaje. Dzięki wspaniałym zespołom ekspertów, technologów, praktyków, menedżerów zarządzających, jakich ma Grupa Impel, od kilkunastu miesięcy udaje się z powodzeniem rozwijać innowacyjne projekty, które budują wartość dodaną do oferty usług Grupy. Ich mnogość, ale też siła przeobrażania się całej Grupy w kierunku nowych technologii, cyfryzacji, automatyzacji, sprawiły, że podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Grupa Impel została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2019. W imieniu Grupy Impel nagrodę odebrała Katarzyna Dorywała – dyrektor rozwoju produktowego.

To bardzo ważna dla nas nagroda i bardzo ważny moment dla całej Grupy – skomentowała odbierając nagrodę Katarzyna Dorywała. Impel od prawie 3 lat decyzją właścicieli, ale przede wszystkim we wsparciu właścicieli i zarządu konsekwentnie realizuje strategię transformacji cyfrowej i wdrożenia innowacyjnego modelu usług. To bardzo duże wyzwanie organizacyjne, finansowe i koncepcyjne, dlatego jako przedstawiciel Grupy Impel odbierałam tę nagrodę z ogromną dumą w poczuciu docenienia wysiłków zespołów całej organizacji. Mam też nadzieję, że ta prestiżowa nagroda dla naszych klientów i partnerów biznesowych będzie jednym z wielu potwierdzeń, że dzisiejszy i przyszły wizerunek Impela to przede wszystkim rozwój, innowacje i nowoczesne usługi o dużej wartości dodanej – dodaje Katarzyna Dorywała.

STREFA B2B

W rozmowach kuluarowych uczestnicy wydarzenia mogli poznać wiele różnorodnych spojrzeń na polską innowacyjność, poznać się bliżej, nawiązać nowe relacje biznesowe i porozmawiać o szczegółach prezentowanych nowinek technologicznych. Budująca była obecność przedstawicieli młodszego pokolenia z wyższych uczelni, poszukujących nie tylko inspiracji, ale przede wszystkim możliwości współpracy ze sferą biznesu i wspólnym rozwijaniu innowacyjnych projektów.

W strefie wystawienniczej Grupa Impel zaprezentowała nowe technologie jak skanowanie laserowe, system optymalizacji energii elektrycznej, robotyzację, system Prognosis wraz z modelem demonstracyjnym, etc. Czas konferencji został także wykorzystany na dyskusje o funduszach unijnych, marketingu w sferze innowacji, polityce energetycznej przedsiębiorstw, czy wpływie innowacyjności na aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu względem lokalnych społeczności.

źródło danych: Komisja Europejska, www.kpk.gov.pl

Aktualności