ORLEN S.A., w ramach dobrych praktyk, na bieżąco monitoruje współpracę z dostawcami i każdego roku poddaje ją dokładnej ocenie. Jest to jeden z elementów utrzymania wysokich standardów w procesach zakupowych, co ma też przekładać się na jakość usług wykonywanych na rzecz spółek Grupy ORLEN. Kryteria oceny dostawców obejmują 2 obszary – współpracę z działem zakupów po stronie dostawcy oraz pracę służb technicznych wykonujących usługi.

Za rok 2022 spółka Climbex, realizująca usługi specjalistycznego czyszczenia przemysłowego, uzyskała wysoką notę na poziomie 82,5% w skali 0-100 pkt. Uzyskany wynik, wg kryteriów stosowanych przez koncern, plasuje spółkę Climbex w grupie najwyżej ocenianych dostawców usług.

Więcej o współpracy z Orlenem przeczytasz tutaj.

Aktualności